RODO
 

 

Dzięki nowym regulacjom, które określa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. RODO zmieniamy się na lepsze. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych na jak najwyższym poziomie dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy minimalizowały ryzyko ich naruszenia. Jednocześnie pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe dane:

 

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.H.U. WO-GRAN Radosław Granecki z siedzibą przy ul. Mokrej 42 w Pabianicach, 95-200 Pabianice. Można się z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu: + 48 42 226-03-03 lub + 48 600-875-437 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@wogran.pl Ponadto identyfikujemy się numerem NIP: 731-168-78-53 oraz posiadamy następujący REGON: 472964560.

 

2.   W ramach procesów przetwarzania danych osobowych Administrator:
a)     Realizuje zawarte umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b)     Podejmuje działania o charakterze komunikacyjnym, zapewniając sprawne załatwienie sprawy, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz
c)     Wypełnia swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, które w szczególności określa Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 

 

3.    W związku z przetwarzaniem dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne oraz bankowe. Ponadto, w przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi tej poczty.

 

4.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych ww. celów, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed wycofaniem.

 

5.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przedstawionych praw, kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe.

 

6.    Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę.

 

 
 
 
 
SERWIS OPON / MECHANIKA POJAZDOWA / SERWIS KLIMATYZACJI
 
GODZINY OTWARCIA
 
pon - pt 8:00 - 19:00
sob 8:00 - 15:00
 
KONTAKT
42 226 03 03
600 875 437
 
NASZ ADRES
Pabianice ul. Mokra 25